Dr. sc. Zdenko Franic


Znanstveni radovi u casopisima knjigama

Moji radovi mogu se pronaci u slijedecim bazama podataka:

Web of Science

Google Scholar

ResearchGate

Medline/PubMed database

Hrcak - portal znanstvenih casopisa Republike Hrvatske

Tražilica Nacionalne i sveucilišne knjižnice

Hrvatska znanstvena bibliografija

Projekt "Radioecology of the Adriatic-sea and coastal areas" (022-0222882-2823) - Bibliografija

Tema "Radioaktivnost okoliša" (00220204) - Bibliografija

Physics archives


savijena linija

Posljednji prepravak: 2019-02-21

[ www.franic.info]